Trang Nghiêm Lễ Tác Pháp An Cư Tại Chùa Vạn Thiện

Thứ tư - 18/05/2022 00:37 Đã xem: 1386
Sáng ngày 16/5/2022 (16/4 năm Nhâm Dần), Hơn 150 vị Tôn đức tăng khu vực núi Thị Vải đã vân tập về chùa Vạn Thiện, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự lễ tác pháp an cư kiết hạ.
Trang Nghiêm Lễ Tác Pháp An Cư Tại Chùa Vạn Thiện
Trong buổi lễ Tác pháp an cư, TT. Thích Pháp Luân đã thay mặt Ban Tổ chức đối trước đại Tăng cung an chức sự hạ trường, cung thỉnh:
*   Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Trụ trì Chùa Hương Tích - đương vi Chứng minh kiêm Giáo thọ sư;
*   Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Châu, Chứng minh Ban Điều hành Chùa Vạn Thiện - đương vi Chứng minh;
*   Thượng tọa Thích Tâm Ngộ, Trụ trì Chùa Quảng Phương - đương vi Thiền chủ;
*   Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Chứng minh Ban Quản sự Chùa Chuẩn Đề - đương vi Phó Thiền chủ;
*   Thượng tọa Thích Đức Minh, Trụ trì Chùa Nguyên Phong - đương vi Phó Thiền chủ;
*   Thượng tọa Thích Thiện hạ Thuận, Trụ trì Viện Chuyên Tu - đương vi Giám luật;
*   Thượng tọa Thích Trí Định, Trụ trì Hương Hải Thiền Viên - đương vi Bố tát sư;
*   Thượng tọa Thích Pháp Luân, Trụ trì Chùa Phổ Quang - đương vi Hóa chủ kiêm Tụng giới sư;
*   Thượng tọa Thích Chơn Tâm, Trụ trì Chùa Bát Nhã - đương vi Phó Hóa chủ Hạ trường.
*   Thượng tọa Thích Minh Thể, Trụ trì Chùa Qui Sơn - đương vi Chánh na;
*   Thượng tọa Thích Nguyên Anh, Tịnh thất Vĩnh Hằng Cát Tường - đương vi Phó na;
*   Đại đức Thích Thị Minh, Trụ trì Chùa Hưng Phú - đương vi Chánh ký;
*   Đại đức Thích Thiện Từ, Trụ trì Chùa Thanh Tấn - đương vi Chánh chúng;
*   Đại đức Thích Thiện Thủ, Quản chúng Chùa Vạn Thiện - đương vi Phó chúng;
*   Chư tôn Thượng tọa, Đại đức đặc trách các Chức sự Hạ trường.

 
vt 1 copy

vt 2 copy

vt 3 copy

vt 4 copy
 
Nghi thức Cung an chức sự Hạ trường được tái hiện theo Trường hương xưa của Nam bộ, thể hiện tinh thần tôn trọng đạo nghiệp Tổ thầy và cung kính các bậc trưởng bối trong Đại tăng hiện tiền để tôn vinh sứ mạng “tổ tổ tương truyền, tăng tăng kế tục” làm cho đạo mạch Phật pháp được trường lưu. Lời bạch thống thiết vang vọng khắp non thiêng Thị Vải:
“Nhớ xưa kia, sau khi hóa độ đức vua Bình Sa và tiếp nhận ngôi Tịnh xá Trúc Lâm nơi Vương Xá thành, chính tại nơi này, Đức Thế Tôn đã cùng với chư Tăng nhập hạ suốt 3 mùa an cư đầu tiên. Kể từ đó, mùa hạ đã trở thành ngày trở về bên nhau của chúng Thích tử cắt ái ly gia, lập hạnh xuất thế, trao dồi định tuệ, mong ra khỏi lưới ái, thoát sanh tử trần lao.
Năm Giáp Thìn (1844) ngài Tiên Giác – Hải Tịnh khai mở Trường hương đầu tiên của thời cận đại ở Nam bộ, cung thỉnh Đại sư Phổ Nguyện chùa Huệ Lâm là Pháp sư Thiền chủ, Yết-ma Từ Tạng làm Thượng tọa sư. Năm Kỷ Dậu (1853), cung thỉnh Đại sư Từ Tạng làm Pháp sư Thiền chủ, hai vị Hoằng Đạo và Trí Thông làm Thượng tọa sư.
35 năm trước, chốn non thiêng Thị Vải thuộc trấn Phú Mỹ này, chùa Niết Bàn đã từng khai hạ trường hạ làm nơi quay về nương náu của Tăng lữ khắp bốn phương, ân đức điểm hóa khai môn của cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Phụng vẫn còn âm trầm trong từng hạt cát xứ này như tiếng vọng của nguồn tâm vắng lặng.
Nay, mùa mưa đã đến, chúng Tăng tại các tự viện, tịnh thất, thảo am chốn non thiêng Thị Vải, khu vực làng Vạn Hạnh và các nơi thuộc trấn Phú Mỹ, một lòng nhóm họp về chùa Vạn Thiện tác pháp an cư theo luật Phật chế định. Chỉ mong, huân tu pháp vô lậu, duy trì nếp hợp hòa, vun bồi đạo giác ngộ, giữ thanh tịnh Tăng đoàn. Ngỏ hầu báo ân Đức Phật, đáp đền công đức khai sơn làng Vạn Hạnh của Cố Hòa thượng thượng Đồng hạ Huy, 70 năm trước đã chống trượng dựng thảo am, mở làng lập ấp, tạo nếp sống an bình cho Tăng tục.”

Đáp lại lòng khẩn thiết thỉnh cầu của Đại chúng Hạ trường, Hòa thượng Thích Nhuận Hải – Chứng minh Trường hạ chùa Vạn Thiện đã giáo giới, sách tấn hành giả an cư. Hòa thượng nhấn mạnh: “Cốt lõi tu học của Phật giáo là giới định tuệ. Giới, định, tuệ như kiềng ba chân giúp ngôi nhà Phật pháp trụ vững ở thế gian. Trong ba tháng mùa mưa là thời gian thuận tiện để chư tôn đức hành giả an cư cùng nhau cộng trú tu học, trao dồi giới định tuệ lấy đó làm hành trang hướng đến lộ trình giác ngộ giải thoát.” Hòa thượng cũng nhấn mạnh: “sự lợi ích của an cư kiết hạ, khi chưa phải là bậc xuất trần thượng sỹ như Ngài Huệ Năng, Ngài Mãn Giác… thì an cư kiết hạ vẫn còn giá trị, có lợi ích rất lớn đối với đời sống tu học của chư Tăng.”

Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Ngộ – Thiền chủ Hạ trường đã nhắc lại trường hạ Chùa Niết Bàn cách nay 32 năm đã tồn tại lâu dài làm chỗ nương tu của chư Tăng địa phương, Thượng tọa đã ân cần động viên sách tấn chư Tôn đức hành giả an cư tinh tấn tu tập trong 3 tháng hạ, tiếp nối tinh thần tu học mà chư Phật, chư tổ đã dạy làm cho Phật pháp được trường lưu, hưng thịnh.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Giám luật Hạ trường đã khuyến giáo luật nghi đến chư hành giả an cư về các hình thức tác pháp yết-ma kiết giới an cư và cách làm an tịnh cho Đại chúng bằng chính sự an tịnh của tự thân theo tinh thần của Kiền-độ An cư trong Luật Tứ phần mà Đức Phật chế định. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng xác định ranh giới được sinh hoạt của hành giả nội thiền, ngoại thiền và cung thỉnh 6 vị Tôn túc tác bạch đối thú để thọ an cư cho đại chúng hành giả.

Buổi Lễ tác pháp an cư diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh chưa từng có tại khu vực Phú Mỹ này suốt 10 năm qua, khiến chư Tôn đức đều hoan hỷ.

Lễ cúng dường Trai tăng cho đại chúng hành giả an cư đầu tiên tại Hạ trường Vạn Thiện thật nghiêm tịnh khi toàn thể đại tăng chỉnh trang y hậu nghiêm túc dù thời tiết oi bức. Nhưng hình ảnh này của chư hành giả đã trở thành nguồn cảm xúc của thiện tín hiện diện qua lời tác bạch: “Duyên lành theo đó ngày càng thêm lớn, cho đến hôm nay, chúng con là những cận sự nam, cận sự nữ xuất thân từ chốn thị thành cho đến những miền quê xa xôi đất Việt đều được câu hội về Hạ trường chùa Vạn Thiện, được chiêm ngưỡng những cánh y vàng giải thoát của Chư Tôn thiền đức, khiến chúng con như thấy lại những hình ảnh của giáo đoàn Phật hơn 2000 năm trước, nơi Tịnh xá Trúc Lâm, Kỳ Viên hay Linh Thứu sơn thuở nào còn hiển hiện. Ôi! hình ảnh ấy, Đức Thế Tôn cùng Đại chúng khoác tấm y vàng giản đơn mà vô cùng cao quí, Đấng Điều Ngự Trượng Phu, bậc Vô Thượng Sĩ, lại rất từ tốn, khiêm ái bình thường…, là bậc Thầy quy ngưỡng của mười phương.”

Buổi lễ khép lại, nhưng dư âm của sự nghiêm tịnh và niềm hoan hỷ vẫn còn thầm thì trong tâm của chư hành giả ngoại thiền, chấp tay chào nhau để về trụ xứ mà chân chưa muốn bước đi. Tình người và sự an tâm thật sự đã sống lại trong ngày đầu tiên sinh hoạt an cư đúng nghĩa của chư Tăng bấy lâu hằng mong ước.

 
vt 5 copy

vt 6 copy

vt 7 copy

vt 8 copy

vt 9 copy

vt 10 copy

vt 11 copy

vt 12 copy

vt 13 copy

vt 14 copy

vt 15 copy

vt 16 copy

vt 18 copy

vt 17 copy

vt 19 copy

vt 20 copy

vt 21 copy

vt 22 copy

vt 23 copy

vt 24 copy

vt 25 copy

vt 26 copy

vt 27 copy
Ban TTTT Hạ Trường
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây